PENGURUS HARTA BENDA

 

Nama
: Lily Medriana Serigar
Jawatan Hakiki
:  
Jawatan Dalam Organisasi
:  
Gred
:  
E-Mail
: Lily.Serigar@sabah.gov.my
Nombor Telefon
: 089-701645
 
BAHAGIAN HARTA BENDA
PIAGAM PELANGGAN


~ Memantau pengurusan Harta Benda Majlis dikendalikan dengan cekap, efisen
.. dan amanah.

~ Memastikan pengurusan dan penggunaan kenderaan Majlis diselenggarakan
...dengan sempurna.

~ Memproses permohonan tempahan dewan, gelangan, ruangan legar, lobi dan
...penggunaan kawasan tanah lapang untuk tempoh tiga ( 3 ) hari jika tempat-
...tempat yang dipohon tidak komited kepada pemohon yang lain dan setelah
...mendapat kelulusan dari jabatan.

~ Membuat penilaian ke atas kawasan perkadaran Majlis dengan adil, saksama
...dan sistematik.

~ Bertindak ke atas aduan mengenai cukai pintu dalam masa satu ( 1 ) minggu
...( tertakluk kepada maklumat mudah diperolehi ).

 

FUNGSI

~ Penilaian kadaran iaitu menaksiran bagi maksud cukai taksiran dan caruman
.. membantu kadar seluruh hartanah berkadar dalam kawasan Majlis.

~ Menyediakan senarai nilaian di bawah seksyen 137 Akta 171 yang perlu
...dibuat lima tahun sekali atau bagi tempoh yang dilanjutkan dengan persetujuan
...pihak berkuasa negeri.

~ Menjalankan kerja-kerja penilaian am semula.

~ Pentadbiran am dan kewangan jabatan.

~ Pengurusan harta milik Majlis.