KETUA JURUTERA
..

 

Nama
: Cheang Vui Liong @ William
Jawatan Hakiki
: Ketua Jurutera
Gred
: J 44
E-Mail
: William.Cheang@sabah.gov.my
Nombor Telefon
: 089-701673

BAHAGIAN KEJURUTERAAN & PEMBANGUNAN

 

PIAGAM PELANGGAN

~ Memproses dan memberi keputusan permohonan pelan-pelan pembangunan
...dalam tempoh berikut dengan syarat dokumen yang lengkap, teratur dan
...diterima pada awal bulan:-

* Pelan Tataur .......................................................................................2 bulan
* Pelan Pecah Sempadan ( subdivision plan )..........................................2 bulan
* Pelan Pembangunan Projek Komersil, Perindustrian & Perumahan.......45 hari
* Pelan Ubahsuai Sambungan.................................................................21 hari
* Pelan Kerja Tanah..............................................................................2 minggu
* Pelan Jalan dan Parit ( Infrastruktur )...................................................2 minggu
* Pelan Pembentungan...........................................................................2 minggu
* Pelan Struktur.....................................................................................2 minggu
* Pelan Lanskap....................................................................................3 minggu
* Pelan Letrik ( M & E )........................................................................2 minggu

~ Permohonan Sijil Menduduki ( OC ) dikeluarkan dalam tempoh dua ( 2 )
...minggu dengan syarat ia mematuhi yang ditetapkan dan mendapat laporan
...pemeriksaan lengkap dari jabatan-jabatan yang berkaitan.

~ Mengambil tindakan ke atas aduan dan laporan kes seperti berikut:-

Kes Aduan

* Salahguna bangunan
* Kerosakan Kecil Jalanraya
* kerosakan Lampu Jeraya
* Kerosakan Longkang

Tempoh Tindakan

1minggu
3 hari ( setelah menerima laporan )
2 hari ( tertakluk kepada bekalan alat ganti yang ada)
diperbaiki dalam tempoh satu ( 1 ) minggu

~ Memproses permohonan mengorek jalan ( wayleave ) dalam tempoh 1 minggu.

~ Memproses dan meluluskan permohonan tertakluk kepada Undang-undang Kecil
...Iklan ( Advertisement By-Laws ) dipatuhi:-

* Iklan / Billboard ......................................................2 minggu
* Iklan Sementara ( Sepanduk / Kain Rentang )...........2 hari

FUNGSI


Bahagian Kejuruteraan dan Pembangunan mempunyai skop kerja seperti yang berikut:-

~ Melaksanakan Jentera pentadbiran dan Perkhidmatan yang berkualiti, cekap dan berkesan bagi kesemua pengurusan kejuruteraan.

~ Memberi perkhidmatan penyelanggaraan berterusan dan peningkatan kemudahan sistem perparitan dan infrastruktur.

~ Menyelanggara bangunan-bangunan Majlis dengan baik.

~ Semua urusan yang dapat memastikan kenderaan digunakan.