PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT

 

Nama
: Ali Mohammad Samad
Jawatan Hakiki
: Pegawai Teknologi Maklumat
Gred
: F 41
E-Mail
: Ali.MohammadSamad@sabah.gov.my
Nombor Telefon
: 089-701660

BAHAGIAN KOMPUTER & TEKNOLOGI MAKLUMAT
PIAGAM PELANGGAN


Kami berjanji akan menjadi penaraju hala tuju IT Majlis Perbandaran Tawau dan memberi keberkesanan perkhidmatan berdasarkan IT, adalah matlamat yang
menjadi pegangan utama agar dapat dinikmati oleh pelanggan.

~ Memastikan sistem maklumat dapat memberi perkhidmatan yang efisien dan efektif.

~ Memastikan sistem maklumat sebagai suatu perkhidmatan yang dapat dipercayai sepenuhnya terutama dari aspek keselamatan data.

~ Memastikan seluruh perisian dan perkakasan komputer Majlis Perbandaran Tawau ( MPT ) sentiasa berada dalam keadaan baik di samping rekod maklumat
...perisian dan perkakasan yang kemaskini dengan melaksanakan pemeriksaan perkakasan dan perisian setiap bulan.


FUNGSI
~ Pengurusan Sistem Komputer Majlis Perbandaran Tawau ( MPT )
.....i. Penyelenggara
....ii. Pemantau kepada sistem komputer
...iii. Penasihat kepada Majlis berkaitan dengan pelaksanaan sistem komputer Majlis Perbandaran Tawau ( MPT )