PEGAWAI PEMBANGUNAN LUAR BANDAR (PPLB)
.....

 

Nama
: Isnen Mohd Said
Jawatan Hakiki
: Pegawai Tadbir
Jawatan Dalam Organisasi
: Pegawai Pembangunan Luar Bandar ( PPLB )
Gred
: N 32
E-Mail
: Isnen.MohdSaid@sabah.gov.my
Nombor Telefon
: 089-701704

BAHAGIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR
PIAGAM PELANGGAN


~ Memastikan semakan, pemeriksaan dan memproses semua permohonan projek yang diterima daripada ADUN, Ahli Parlimen ( MP ) untuk dikemukakan kepada
...KPLB, JPPS dilaksanakan dalam tempoh satu ( 1 ) hari.

~ Memantau dan memeriksa semua projek yang telah diluluskan oleh JKKK dan Kontraktor dalam tempoh dua ( 2 ) hari.


FUNGSI


~ Urusan Pembangunan Luar Bandar
.....i. Projek ADUN
....ii. Projek Parlimen
...iii. Projek Negeri

~ Mahkamah Anak Negeri

~ Perumahan dan Bantuan Rakyat Termiskin.

~ Bencana Alam.