PEGAWAI UNDANG-UNDANG

 

Nama
: Norhayati Amat
Jawatan Hakiki
: Pegawai Undang-Undang
Gred
: L 41
E-Mail
: Norhayati.Amat@sabah.gov.my
Nombor Telefon
: 089-701657

BAHAGIAN PERUNDANGAN
PIAGAM PELANGGAN

Kami berjanji untuk memberi perkhidmatan kepada Majlis Perbandaran Tawau ( MPT ) dengan cekap dan mesra.

~ Memberi nasihat guaman yang dikehendaki oleh Majlis dalam masa yang munasabah berdasarkan dan tertakluk kepada fakta, intipati dan keadaan kes-kes
...berkenaan.

~ Meniliti setiap perjanjian, dokumen perundangan dan dokumen-dokumen undang-undang yang lain dalam masa yang ditetapkan.

~ Memulakan dan mengendalikan tindakan undang-undang oleh dan terhadap Majlis dalam mana-mana Mahkamah dalam masa yang munasabah berdasarkan dan
...tertakluk kepada fakta, intipati dan keadaan kes-kes berkenaan.

~ Menyemak dan memperbaharu atau menggubal semula undang-undang kecil Majlis yang sedia ada dalam masa yang munasabah dan tertakluk kepada fakta,
...intipati dan keadaan kes-kes berkenaan.

~ Menjaga dan melindungi Kepentingan Bandar Tawau terhadap apa jua pelanggaran yang menyalahi undang-undang.

~ Memberi perkhidmatan kepada orang awam yang berurusan ke Bahagian Undang-Undang dengan ikhlas, sopan dan ramah.


FUNGSI


~ Urusan penyediaan surat dan Dokumen Yang berkaitan dengan Perjanjian dengan Majlis Perbandaran Tawau ( MPT )

~ Sebagai penasihat keatas semua Urusan Perundangan dan Penguatkuasaan di Majlis Perbandaran Tawau ( MPT ).