CARTA ORGANISASI MAJLIS PERBANDARAN TAWAUTuan Alijus Hj Sipil
Presiden

 

 

  
Aftar Nurajat
Timbalan Presiden Pang Pick Lim
@ Joseph
Setiausaha

 
AUDIT

PEMBANGUNAN &
KEJURUTERAAN
OPERASI

PENTADBIRAN

PERBENDAHARAAN

PERUNDANGAN

HARTA BENDA

PENILAIAN

TEKNOLOGI
MAKLUMAT
PEMBANGUNAN
LUAR BANDAR
 
Norhudah Baharin
JOD

Cheang Vui Liong @ William
KJU
Mohd Shoffian Mohd Said
TSU (O)

Maria Mukeri
PSU (P)

Nurfawizza Arida
Aldana
BR
Norhayati Amat
PUU
Lily Medriana
Serigar
PHB
Haniza Ramlan
PP

Ali Mohd Samad
PTM
*
Isnen Mohd Said
PPLB(K)
*
NAMA PANGGILAN DALAM TUGAS

TP - Timbalan Presiden
SUP - Setiausaha Perbandaran
JOD - Juruaudit Dalaman
KJU - Ketua Jurutera
TSU(O) - Timbalan Setiausaha(Operasi)
PSU(P) - Penolong Setiausaha(Pentadbiran)
BR - Bendahari
PUU - Pegawai Undang-Undang
PHB - Pengurus Harta Benda
PP - Pegawai Penilaian
PTM - Pegawai Teknologi Maklumat
PPLB(K) - Pen. Pegawai Pembangunan Luar Bandar(Kanan)

 

 


Copyright © 2013 Laman Web Majlis Perbandaran Tawau