Laman Utama | Profil MPT | Perkhidmatan | Aktiviti | Info Tawau | Galeri | Borang | Aduan Awam | Amalan 5S

VISI

Kearah menjadikan Majlis Perbandaran Tawau ( MPT ) sebuah Pihak Berkuasa Tempatan
( PBT) yang dinamik dan berbudaya maju.

MISI

Meningkatkan Perkhidmatan Pengurusan.

OBJEKTIF

* Mewujudkan Pihak berkuasa Tempatan yang berkualiti dan berkesan.
* Perancangan dan Pembangunan yang teratur dan sistematik.
* Meningkatkan perkhidmatan am dan kemudahan prasarana.


Copyright © 2013 Laman Web Majlis Perbandaran Tawau