.

Ekosistem Kondusif Sektor Awam

Majlis Perbandaran Tawau 8:36 AM [6/4/2017] Aktiviti

EKSA menjadi pemangkin kepada Warga MPT dalam mempertingkatkan kualiti perkhidmatan lebih kondusif dengan membudayakan amalan persekitaran yang bersih, sihat, mesra, ceria, kemas dan selamat selaras dengan kehendak pelanggan.


OBJEKTIF

1) Mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif dan berkualiti selamat, bersih, kemas dan selesa setiap hari.
2) Membantu meningkatkan semangat kerja berpasukan dan berdisiplin dikalangan warga MPT.
3) Membantu meningkatkan tahap kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang ditawarkan.
4) Mewujudkan budaya kerja yang ceria, sejahtera, efektif, inovatif dan produktif.
5) Mempertingkatkan kesedaran dikalangan warga MPT terhadap kepentingan penjimatan tenaga serta kitar semula (Go Green).
6) Mempertingkatkan motivasi diri warga MPT demi kecemerlangan organisasi dan penyampaian perkhidmatan.

VISI

Ke arah persekitaran kerja yang kondusif dan sejahtera.

OBJEKTIF

Mendidik dan memotivasikan warga MPT agar lebih membudayakan amalan kebersihan, kekemasan, keselamatan, keceriaan dan kesihatan dalam melaksanakan amalan ekosistem yang kondusif.


Lawatan Penanda Aras EKSA di Keningau


Lawatan Audit MAMPU di MPT