Visi,Misi & Objektif MPT

Majlis Perbandaran Tawau 12:29 AM [4/4/2017] Visi,Misi & Objektif

VISI


Ke arah menjadikan Majlis Perbandaran Tawau ( MPT ) sebuah Pihak Berkuasa Tempatan ( PBT ) yang dinamik dan berbudaya maju.

MISI


Meningkatkan Perkhidmatan Pengurusan.

OBJEKTIF


* Mewujudkan Pihak berkuasa Tempatan yang berkualiti dan berkesan.
* Perancangan dan Pembangunan yang teratur dan sistematik.
* Meningkatkan perkhidmatan am dan kemudahan prasarana.