VISI MISI OBJEKTIF

VISI MISI OBJEKTIF

MENJADIKAN TAWAU MAKMUR MENJELANG TAHUN 2022

MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN PERBANDARAN DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TAWAU MELALUI TADBIR URUS YANG EFISEN, EFEKTIF DAN RESPONSIF

MEMASTIKAN PERANCANGAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF, DINAMIK, MODEN DAN BERWAWASAN.

MEMASTIKAN BANDAR TAWAU AMAN, BERSIH, SELESA DAN INDAH.

MENYEDIAKAN LEBIH BANYAK PELUANG-PELUANG PERNIAGAAN KEPADA PENDUDUK SETEMPAT DALAM USAHA MENINGKATKAN TARAF EKONOMI.

MEMASTIKAN MASALAH SETINGGAN DAPAT DIMINIMAKAN AGAR SEMUA LAPISAN MASYARAKAT BERPELUANG MENIKMATI ARUS PEMBANGUNAN.

MEWUJUDKAN LEBIH BANYAK KAWASAN RIADAH DAN REKREASI UNTUK KESIHATAN DAN JALINAN MESRA LAPISAN KAUM.

footer.html