slide
slide
slide
slide
slide

PENGUMUMAN2023-11-21

KENYATAAN TAWARAN

Panggilan sebutharga daripada pembekal-pembekal yang berdaftar dengan Pusat Pendaftaran Kontraktor Kerja, Bekalan & Perkhidmatan Negeri Sabah (PUKONSA).

2023-08-10

Soal Selidik Penduduk (Kajian Pelan Tempatan Sri Tanjong)

Warga Tawau Yang Dihormati, Pihak Jabatan Perancang Bandar & Wilayah Negeri Sabah mempelawa Yang Berbahagia Datuk/Tuan/Puan untuk mengambil bahagian dalam kaji selidik bagi kajian semula Pelan Tempatan Sri Tanjong, Tawau 2025-2030, yang bertujuan untuk membantu pihak kami memahami keperluan pembangunan diperingkat daerah dengan lebih baik. Input anda adalah sangat penting dalam membantu pihak kami bagi merancang masa depan kawasan anda. Terima Kasih.

Lebih Lanjut

BERITA