e-Perkhidmatan MPT

ANUGERAH PENGAMAL ICT TERBAIK 2023

ANUGERAH PENARAFAN SISTEM MAKLUMAT SUMBER MANUSIA (SM2) 2022

PENGIKTIRAFAN 5 BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) TAHUN 2022

MAJLIS ANUGERAH INOVASI SEKTOR AWAM SABAH TAHUN 2020

ANUGERAH INOVASI & PEMBUDAYAAN ICT (PELANGGAN AWAM)