Borang Jawatan Kosong


Borang Jawatan Kosong

Tarikh :

1. Satu salinan borang sahaja yang dikehendaki dimajukan. Pemohon hanya dibenarkan memohon hanya SATU (1) jawatan sahaja. 2. Sekiranya pemohon sedang memegang jawatan Kerajaan, Badan-Badan Berkanun atau Kuasa-Kuasa Tempatan, permohonan hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan berserta dengan salinan Laporan Penilaian Prestasi 3 tahun kebelakangan, Penyata Perkhidmatan yang terkini dan ulasan Ketua Jabatan sama ada menyokong permohonan atau tidak. 3. Permohonan hendaklah disertakan dengan salinan Ijazah, Diploma dan Sijil-Sijil yang berkaitan dan telah disahkan. 4. Pemohon dikehendaki menulis nama jawatan yang dipohon di bahagian atas sudut kiri sampul surat.

Baca Lagi