MISI

MEMACU TRANSFORMASI UNTUK MEMPERKASAKA PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN AWAM DAN PEMBANGUNAN MELALUI TADBIR URUS YANG EFISIEN, BERDAYA SAING DAN BERINTEGRITI DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT