OBJEKTIF

1. MEMASTIKAN PERANCANGAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF, DINAMIK, MODEN, BERWAWASAN DAN BERDAYA HUNI
2. MEMASTIKAN BANDAR TAWAU BERSIH, SELESA, INDAH DAN AMAN
3. MENYEDIAKAN LEBIH BANYAK PELUANG-PELUANG PERNIAGAAN KEPADA PENDUDUK SETEMPAT DALAM USAHA MENINGKATKAN EKONOMI
4. MEMASTIKAN MASALAH SETINGGAN DAPAT DIMINIMAKAN AGAR SEMUA LAPISAN MASYARAKAT BERPELUANG MENIKMATI ARUS PEMBANGUNAN
5. MEWUJUDKAN LEBIH BANYAK KAWASAN RIADAH DAN REKREASI UNTUK KESIHATAN DAN JALINAN MESRA LAPISAN KAUM