alternative

1.Majlis Perbandaran Tawau telah ditubuhkan pada 01 Januari 1982 melalui change of Status And Amalgamation Enactment 1981 yang meluluskan percantuman Lembaga Bandaran Tawau dengan Majlis Daerah Luar Bandar. 2.Di naiktaraf dari status bandar Tawau ke sebuah ‘ Perbandaran ‘ yang dikenali sebagai Majlis Perbandaran Tawau. 3.Struktur pentadbiran di ketuai oleh Presiden dan dibantu beberapa orang pegawai kanan serta 24 orang Ahli Majlis.